Services for pharmaceutical companies

H EFFECT, spol. s r.o.

Cez špeciálne zručnosti súčasťou Vášho firemného rastu

H EFFECT je spoločnosť poskytujúca služby predovšetkým vo farmaceutickom priemysle. Svoju činnosť stavia v prvom rade na zručnostiach svojich ľudí. Oblasti, akými sú kategorizácie, registrácie a uvádzanie produktov na trh sa javia byť v súčasnosti tými najdôležitejšími, no zároveň najnáročnejšími. S nami zvládnete aj tieto oblasti Vášho firemného pôsobenia.

...H ako nemocnica, H ako haló efekt, H ako časť rebríka po ktorom sa môžeme spoločne dostať vyššie, aby sme sa na svoje podnikanie vedeli pozrieť v kontexte, mimo krabice a s perspektívou...   

Váš partner, spol. H EFFECT, s r.o.