Services for pharmaceutical companies

Náš tím

To najdôležitejšie, čo vo firme máme


Rudolf Hauzer

Company founder and owner

Has a university degree in medical pedagogy, psychotherapy and postgraduate education of executive management (Business School Nederland).

Zakladateľ spoločnosti

Rudo je tvorcom stratégie. Teda čo, ako, prečo a s kým. Dáva veci vo firme do kontextu a stará sa o udržateľnosť. Vo farmaceutickom odbore pôsobí vyše dvadsať rokov. Ako konzultant v odbore riadenia vyše desať rokov. Je absolventom liečebnej a špeciálnej pedagogiky a psychoterapie na UK Bratislava a KU Praha. Taktiež absolvoval postgraduálne vzdelávanie v ekonómii, obchode a riadení na BSN (Business School Nederland Česká republika). Viedol zastúpenia farmaceutických spoločností a bol lektorom manažérskych zručností v operačnom programe ESF (Európskeho sociálneho fondu).


Hana Hauzerová

Manager, professional consultant

Has a university degree and attestation in pharmacy.

Konateľka spoločnosti, odborná konzultantka

Hana ako konateľka dáva dôležité spätné väzby. Má atestáciu z lekárenstva a je to človek z lekárenskej praxe. Absolvovala farmáciu na Veterinárnej a farmaceutickej univerzite v Brne. Vykonáva aktívnu lekárenskú prax.

 

Tím a spolupracovníci

Our team and coworkers have many years of experience in pharmacy and business.

Konzultant Martin, absolvent Farmaceutickej fakulty UK Bratislava, atestovaný doktor farmácie pôsobiaci v minulosti v lekárni, v distribúcii, aj v poisťovni. Okrem iného Martin bol  manažérom odboru liekovej politiky, hlavným revíznym farmaceutom v súkromnej zdravotnej poisťovni a aj členom kategorizačnej komisie. 

A konzultantka Maja v oblasti financií a účtovníctva. Absolventka Ekonomickej univerzity v Bratislave pôsobiaca aj  vo farmaceutickej spoločnosti. 

Obaja majú mnohoročnú prax. Uvedomujeme si každý deň, že bez nich by sme tieto služby pre Vás, našich zákazníkov, jednoducho, nedali...