Services for pharmaceutical companies

Služby

Od dielčej podpory až po full servis

Registration and categorization of medicines                       Registrácia a kategorizácia liekov

Nová registrácia- vypracovanie dokumentácie, Zmena registrácie, Predĺženie registrácie, Zaradenie do úhrady, Farmako-ekonomický rozbor, Úradné určenie cien, Referencovanie cien, Predpovede, Príprava všetkých dokumentov a žiadostí

Registration and categorization of medical devices            Registrácia a kategorizácia zdravotníckych pomôcok a ŠZM

Nová registrácia- vypracovanie dokumentácie, Zmena registrácie, Predĺženie registrácie, Registrácia domáceho výrobcu, Zaradenie do úhrady, Medicínsko-ekonomický rozbor, Úradné určenie cien, Referencovanie cien, Predpovede, Príprava všetkých dokumentov a žiadostí

Registration of nutritional supplements                Registrácia- Oznámenie doplnkov výživy a kozmetických prípravkov

Príprava žiadosti, Prvé oznámenie, Zmena v oznámení, Kontrola zdravotných tvrdení, Kontrola zloženia, Príprava návodu na použitie

Representation of a pharmaceutical company, import and distribution of medical devices and nutritional supplements                    Zastupovanie farmaceutickej spoločnosti

Zastupovanie na kategorizačnom portáli, Komunikácia so štátnymi a odbornými autoritami, Branding značky a výrobkov, Marketing v teréne a na sociálnych sieťach

Business consulting          Firemné poradenstvo

Strategické, Personálne, Finančné a projektové riadenie Vašej spoločnosti

Copywriting and marketing  Copywriting a marketing na sociálnych sieťach

Tvorba PR článkov, Tvorba reklamných textov a sloganov, Tvorba firemných a produktových stránok na sociálnych sieťach a ich udržiavanie, /na LinkedIne, Facebooku, Instagrame a pod./